Høyspenningsisoleret lift

Den riktige løsningen når du jobber med høyspenning

Brand

Arbeidshøyde (m)

Totalvekt (kg)

Motortype

Den riktige løsningen når du jobber med høyspenning

Når du jobber med strømførende ledninger i høyden, er sikkerheten avgjørende. Høyspenningsisolerte lifter er designet for å gi et trygt arbeidsmiljø for folk som jobber på eller i nærheten av strømførende ledninger. 

Liften er bygget slik at den ikke er strømførende, noe som vil si at strømmen kan ikke «løpe» gjennom liften og ned til bakken. Dette betyr at mannskapet i kurven er isolert fra å ryke inn i et kretsløp med den ledende kabelen. Vi bryter med andre ord kretsløpet, slik at strømmen ikke kan gå gjennom personen og liften. 

beskytter operatøren mot strøm fra ledende kabler

Det er flere spesielle funksjoner ved disse liftene som er designet for å gi operatøren størst mulig sikkerhet. Kurven på liften er utstyrt med plastforing som hindrer at strøm kan komme gjennom. I tillegg er det satt inn glassfiber i bommene som sørger for at både operatør og mannskap på bakken er isolert mot strømmen i kablene. 

Høyspenningsisolerte lifter er alltid fullt hydraulisk styrte. Samtidig inneholder hydraulikkslangene ingen stålinnlegg eller andre ledende materialer, og det går heller ingen ledninger gjennom bommen. Dette er avgjørende for brukerens sikkerhet, og er en av grunnene til at lifter til arbeid med høyspenningskabler er spesialprodusert for formålet. 

for deg som jobber i nærheten av høyspenningskabler 

Høyspenningsisolerte lifter brukes oftest i situasjoner hvor det er strømførende kabler med spenning på over 1000V AC – for eksempel i strømmaster. De foretrekkes derfor for bruk av for eksempel strømselskaper, nettselskaper, jernbaner og ved beskjæring av trær, der grenene ligger nær høyspenningskabler.

Noen lifter er designet med to kurver som kan rotere uavhengig av hverandre. Det gjør det mulig for to personer å jobbe sammen og oppnå en optimal posisjon for å utføre oppgaven. Liften kan også utstyres med en innebygget kran, plassert i enden av den øverste bommen. Du kan bruke kranen til å løfte utstyr og holde den strømførende ledningen når personell bytter isolatorer på strømmaster eller utfører andre oppgaver i høyden.

Finn høyspenningsisolerte lifter på ulike chassis

Høyspenningsisolerte lifter er typisk montert på et terrenggående chassis, ofte 18-tonns lastebiler. En avgjørende faktor for å oppnå stabile arbeidsforhold er de ekstra store støttebeina. De stabiliserer liften selv i de mest ekstreme arbeidsposisjoner, noe som gjør den til et trygt valg for bruk under farlige arbeidsforhold. Det tunge kjøretøyet og støttebeina er med å sikre stabilitet, noe som er essensielt for å få de beste arbeidsforholdene ved arbeid med de strømførende ledningene i ujevnt terreng, slik som for eksempel på fjell eller jorder, hvor strømmaster ofte er plassert.

Vil du vite mer?

Ring eller send oss en e-post – vi er klare til å hjelpe deg.