mar 28, 2023

10 trinn for sikker drift av lift

Sikker drift av liften

Det handler om din sikkerhet – derfor er det en god idé å ha kontroll på forholdsreglene før du går opp i en lift. Du kan unngå mange skader og ulykker ved å sette deg inn i hvordan utstyret fungerer før bruk og ved å være oppmerksom på både liften og omgivelsene.

De største farene ved bruk av personlifter er fallskader og støt fra elektriske ledninger. Skader ved fall oppstår typisk i forbindelse med manglende bruk av sikkerhetsutstyr, ujevn manøvrering og/eller utstyrsfeil. Elektrisk støt oppstår vanligvis hvis operatøren er uoppmerksom og kommer for nær fritthengende ledninger. Dette kan du unngå ved å sikre arbeidsområdet og orientere deg grundig når du kjører liften.

Ekte menn leser manualen

Liften din er et komplekst arbeidsverktøy med mange mekaniske deler som alle må fungere for at liften skal fungere som den skal. Få operatører har innsikt i alle deler av liftkonstruksjonen, men det trenger de heller ikke, fordi manualen forteller deg alt du trenger å vite.

Det skal derfor alltid være en manual ved liften, hvor du kan finne informasjon om alle delene i liften og hvordan de vedlikeholdes. Manualen forklarer også hvordan liften skal betjenes, både ved normal drift og nøddrift, ved feil eller ulykke. Vi sier ikke at du må lese manualen fra ende til annen, men sørg for at du har den for hånden og gjør deg kjent med de viktigste delene før du kjører liften.

I tillegg til manualen følger det alltid en journal med liften. Journalen skal inneholde en rekke opplysninger, herunder dokumentasjon på at liftens stabilitet og last er kontrollert, sertifikat for kjøretøyet/understellet liften er montert på, informasjon om kontroller og eventuelle feil og mangler som er funnet ved tidligere gjennomganger. Dersom det er utført reparasjoner av sikkerhets- og helsemessig betydning, skal disse også fremgå av journalen.

Skjem bort liften din med løpende service

Akkurat som du skjemmer bort kona for å sikre stabil drift, må du sørge for at liften din får regelmessig service. Minst en gang i året må liften kontrolleres av autorisert personell, som blant annet inspiserer og vedlikeholder de mekaniske delene som er vanskelig tilgjengelig i hverdagen.

I manualen finner du lister med oversikt over og intervaller for hva som bør sjekkes og hvor ofte. Hvis du følger anbefalingene i manualen og sørger for at liften får service minst en gang i året, er du på god vei. Løpende vedlikehold er ikke bare noe du gjør for din sikkerhet – det er sunn fornuft at tingene du tar godt vare på holder lenger.

Selv om du kan komme langt med manualer, journaler og servicekontroll, er det viktigste å huske sunn fornuft! Ingen kan ta hensyn til alle tenkelige situasjoner og feil og ulykker skjer, derfor er god dømmekraft avgjørende for din sikkerhet når du kjører personlift.

Sjekkliste

Her er 10 raske punkter som er verdt å huske hver gang du bruker liften.

  1. Sørg for at liften er servicert og inspiser den selv før bruk.
  1. Gjør deg kjent med hvordan liften betjenes og sett deg inn i liftens kapasitet og stabilitet. Overhold alltid vektbegrensninger og anbefalinger for sikker installasjon av liften.
  1. Sørg for å sikre liftbilen; trekk i håndbremsen og bruk hjulkiler.
  1. Sjekk at underlaget under bilen og støttebeina er fast og stabilt, og vær oppmerksom på eventuell skråning i arbeidsområdet.
  1. Ta hensyn til været. Vind kan påvirke liftens stabilitet, akkurat som regn kan påvirke underlaget under liften.
  1. Merk av området rundt liften, slik at det er oversiktlig for trafikanter og forbipasserende.
  1. Ha alltid en mann på bakken og sørg for at du har en tilgjengelig kommunikasjonslinje, f.eks. en telefon eller radio.
  1. Bruk sikkerhetsutstyr – fallsikringsutstyr, hjelm og refleksvest.
  1. Vær oppmerksom på hindringer og orienter deg alltid når du bruker liften.
  1. Stå alltid på bunnen av liften, ikke klatre opp på sidene og ut av kurven.

Vil du vite mer?

Ring eller send oss en e-post – vi er klare til å hjelpe deg.