Kurs

Vi forbereder deg på bruk av din nye lift

Vi gjennomgår alltid din nye lift sammen med deg og dine ansatte når vi leverer den. Du vil bli grundig introdusert til driften av liften, slik at du er klar til å kjøre sikkert og effektivt med din nye lift når du får nøkkelen i hånden.

I tillegg til de vanlige funksjonene til personløfteren gjennomgår vi også nøddrift, slik at du vet nøyaktig hvilke muligheter du har for nødsenking av kurven. Du skal bare bruke dette hvis du en dag opplever et sammenbrudd med en person oppe i kurven, eller hvis en operatør blir dårlig og ikke selv er i stand til å senke liften.

Oppfriskningskurs og utvidede kurs

Vårt team av kompetente serviceteknikere holder servicekurs for bedrifter som ønsker å utføre service på sin Versalift selv. I tillegg tilbyr vi operatøropplæring og sikkerhetskurs som ruster dine ansatte til å arbeide trygt med liften. Vi garanterer et grundig kurs, hvor dine ansatte lærer sikker og effektiv betjening av lift. Våre kurs dekker:

  • Operatøropplæring
  • Nøddrift
  • Kurs i daglig vedlikehold og inspeksjon

Kursene tilbys hos deg eller på vårt tekniske opplæringssenter.

Vil du vite mer?

Ring eller send oss en e-post – vi er klare til å hjelpe deg.